Státní rozpočet

Čís.
org.
§ Kód
oboru
Členění Kate-
gorie/
rozvaha
o zam.
ped.
Kapa-
cita/
rozvaha
o zam.
neped.
Tř. Žáci
V
Ø Normativní počet zam. Prostředky na platy Prostředky na OON Mzdové prostředky celkem Odvody FKSP Přímé
ONIV
Přímé
výdaje na
vzdělávání
ped. neped. Celkem ped. neped. ped. neped. Platy OON Celkem
                                             
2172     MŠ POHÁDKA Brno, Běloruská 4                                      
2172 3111   MŠ - celodenní docházka   112 4 112 28,00 8,47 2,92 11,39 2 591 413 474 056     3 065 469 0 3 065 469 1 042 259 61 309 47 488 4 216 525
2172 3111   + Závažné vývojové poruchy MŠ - integrace     1   0,10   0,10 30 595 0     30 595 0 30 595 10 402 612 424 42 033
2172 3111   + Autismus MŠ - integrace     1   0,19   0,19 58 131 0     58 131 0 58 131 19 765 1 163 638 79 697
2172 3111   Úprava plat. stupně                 14 738       14 738 0 14 738 5 011 295 0 20 044
2172 3141   Školní jídelna MŠ   120   84     2,16 2,16   394 788     394 788 0 394 788 134 228 7 896 5 124 542 036
2172 3141   ŠJ MŠ - vývařovna pro 2172 0,65x     28     0,47 0,47   85 903     85 903 0 85 903 29 207 1 718 1 120 117 948
2172 3141   ŠJ MŠ - výdejna 0,35x 29   28     0,37 0,37   67 626     67 626 0 67 626 22 993 1 353 588 92 560
2172 3111   Vyčlenění OON           -0,01 -0,01 -0,02 -4 000 -2 000 4 000 2 000 -6 000 6 000 0 0 -120 0 -120
2172     Celkem normativně           8,75 5,91 14,66 2 690 877 1 020 373 4 000 2 000 3 711 250 6 000 3 717 250 1 263 865 74 226 55 382 5 110 723
2172 3111   Asistent pedagoga           0,72   0,72 173 664       173 664 0 173 664 59 046 3 473   236 183
2172     Celkem dle Směrnice čl. II a III           0,72 0,00 0,72 173 664 0 0 0 173 664 0 173 664 59 046 3 473 0 236 183
2172     Úhrnem organizace           9,47 5,91 15,38 2 864 541 1 020 373 4 000 2 000 3 884 914 6 000 3 890 914 1 322 911 77 699 55 382 5 346 906
2172     Závazné ukazatele           9,47 5,91 15,38 2 865 000 1 020 000 4 000 2 000 3 885 000 6 000 3 891 000 1 323 000 78 000 55 000 5 347 000