Prázdninový provoz

P R Á Z D N I N O V Ý     P R O V O Z

2018

                                                                                  

Vážení rodiče,

 

prázdninový provoz pro děti zaměstnaných rodičů je v městské části Bohunice ve  školním roce 2017/2018 zajištěn v těchto termínech:

 

  2.7. - 13.7.2018   MŠ Uzbecká 30   

16.7. - 27.7.2018   MŠ Švermova 11      

30.7. - 10.8.2018   MŠ Běloruská 4     

13.8. - 24.8.2018   MŠ Vedlejší

 

Ve dnech od 27.8. do 02.9.2018 nebude žádná mateřská škola v městské části Bohunice v provozu.

Školní rok začíná v pondělí 3.9.2018.

Podrobnější informace o přihláškách a temínech budou dodatečně aktualizovány.

Žádost o přijetí na prázdninový provoz, spolu s Evidenčním listem dítěte, si vyzvedněte od 18.4.2017 ve třídě a vyplněné odevzdejte ředitelkám příslušných mateřských škol, kde požadujete náhradní umístění. Na každou požadovanou mateřskou školu musíte podat samostatnou „Žádost o přijetí“ a originál „Evidenčního listu“  ve čtvrtek 11.5.2017 od 13.00 do 16.00 hod.

 

Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí obdržíte ve své třídě od učitelky v týdnu od 29.5.2017, současně obdržíte složenky na úhradu školného a stravného, které musí být uhrazeny před nástupem dítěte do požadované mateřské školy..

Pouze v MŠ Vedlejší si „Rozhodnutí“ vyzvedněte osobně u ředitelky MŠ v úterý 30.5.2017 od 13.00 do 16.30 hod.

Ředitelka každé MŠ bude přijímat na prázdninový provoz děti z jiných mateřských škol dle Kriterií, a to do výše kapacity MŠ.

Kriteria:

  1. děti zaměstnaných rodičů přijaté do ostatních MŠ MČ Bohunice

 

Vzhledem k nižší kapacitě MŠ Vedlejší bude na této MŠ o přijetí dítěte rozhodovat pořadí podaných žádostí.

 

Simona Ulbrichová, ředitelka MŠ