Prázdninový provoz

P R Á Z D N I N O V Ý P R O V O Z

2018

Bude aktualizovaný

                                                                                  

Vážení rodiče,

 

prázdninový provoz pro děti zaměstnaných rodičů je v městské části Bohunice ve  školním roce 2016/2017 zajištěn v těchto termínech:

 

  3.7. - 14.7.2017   MŠ Amerlingova 4   (547210823)    úplata  190 Kč

17.7. - 28.7.2017   MŠ Uzbecká 30       (547215454)    úplata  195 Kč

31.7. - 11.8.2017   MŠ Švermova 11      (547358196)    úplata  230 Kč

14.8. - 25.8.2017   MŠ Vedlejší 10         (547354410)    úplata  240 Kč

 

Ve dnech od 28.8. do 31.8.2017 nebude žádná mateřská škola v městské části Bohunice v provozu. Školní rok začíná v pondělí 4.9.2017.

 

Žádost o přijetí na prázdninový provoz, spolu s Evidenčním listem dítěte, si vyzvedněte od 18.4.2017 ve třídě a vyplněné odevzdejte ředitelkám příslušných mateřských škol, kde požadujete náhradní umístění. Na každou požadovanou mateřskou školu musíte podat samostatnou „Žádost o přijetí“ a originál „Evidenčního listu“  ve čtvrtek 11.5.2017 od 13.00 do 16.00 hod.

 

Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí obdržíte ve své třídě od učitelky v týdnu od 29.5.2017, současně obdržíte složenky na úhradu školného a stravného, které musí být uhrazeny před nástupem dítěte do požadované mateřské školy.

Pouze v MŠ Vedlejší si „Rozhodnutí“ vyzvedněte osobně u ředitelky MŠ v úterý 30.5.2017 od 13.00 do 16.30 hodin.

Naše mateřská škola nemá o prázdninách provoz z důvodu rekonstrukce školní kuchyně.

Ředitelka každé MŠ bude přijímat na prázdninový provoz děti z jiných mateřských škol dle Kriterií, a to do výše kapacity MŠ.

Kriteria:

  1. děti zaměstnaných rodičů přijaté do ostatních MŠ MČ Bohunice

 

Vzhledem k nižší kapacitě MŠ Vedlejší bude na této MŠ o přijetí dítěte rozhodovat pořadí podaných žádostí.

 

Simona Ulbrichová, ředitelka MŠ