Pedagogický sbor

budova Pohádka

třída Zajičci

 

Bulíčková Jana
Barbora Hájková

třída Myšičky

 

 

 

Ulbrichová Simona
Dvoranová Zdeňka

Dostálová Jana - AP

Svobodová Ema - ŠA

třída Žabičky

 

 

Nejedlá Jana
Bc. Šťastná Kateřina

 

budova Chaloupka

třída Veverky


 

 

Bc. Pudilová Michaela

 Krupičková Lucie

Stránská Olga - AP