Obecné informace

Mateřská škola „Pohádka“ je čtyřtřídní účelová sídlištní škola, umístěná uprostřed sídliště Bohunice, v těsném sousedství základní školy a zdravotního střediska, v blízkosti nákupního střediska a Úřadu městské části Brno – Bohunice. Od 1.1.2003 má škola právní subjektivitu. Původně trojtřídní mateřská škola zvýšila kapacitu v březnu 2010 otevřením čtvrté třídy, která vznikla rekonstrukcí bývalé kotelny, vzdálené zhruba 30 m od mateřské školy. Pojmenovali jsme ji „Chaloupka“.

Mateřská škola má 4 smíšené třídy s celodenní docházkou. Každou třídu mateřské školy navštěvuje 28  dětí, celkem tedy 112 dětí, kterým se věnuje 7 učitelek, ředitelka MŠ . Dále se na péči o děti podílí školnice a 2 provozní pracovnice, o dobré jídlo se starají 3 kuchařky spolu s vedoucí školní kuchyně, která v MŠ pracuje na poloviční úvazek. V mateřské škole jsou zařazeny 2 integrované děti, každé dítě má svého asistenta pedagoga.

Třídy jsou velké, dělené na učebnu se stolečky a hernu s kobercem, která slouží po obědě jako lehárna. Lehátka se denně rozkládají a opět ukládají do vestavěných skříní. U každé třídy je malá místnost, využívaná jako knihovna, sklad pomůcek, resp. počítačová učebna. Vybavení tříd dětským nábytkem je nové od roku 2004. Ostatní nábytek je postupně obnovován po jednotlivých třídách. Dle možností je vybavení MŠ průběžně doplňováno, vybavováno novými  hračkami, audio či videotechnikou a sportovním nářadím.

Mateřskou školu obklopuje velká zahrada, vybavená novými dřevěnými i kovovými průlezkami a houpačkami, zahradním nábytkem a zahradním domečkem, který je využíván k úschově hraček, koloběžek, trojkolek a ostatního sportovního náčiní. Pro děti z Chaloupky byla   školní zahrada rozšířena o pozemek sousedící se stávající zahradou, kde jsme zbudovali pískoviště a průlezky. Do budoucna chceme vybavení zahrady ještě zlepšovat.

Vybavení tříd je spíše nadstandardní, každá třída má klavír a radiomagnetofon,TV, video a DVD. Máme také novou interaktivní tabuli a vypalovací pec. Hračky a učební pomůcky doplňujeme průběžně, děti mají velký výběr mezi klasickými i novinkami.

V sousedství mateřské školy je Základní škola Arménská, která má  bazén.  ZŠ Vedlejší je v blízkém okolí. V nedalekém Centru volného času starší děti navštěvují keramický kroužek a rovněž výrobky vytvořené v MŠ nám ochotně vypálí.