Informace

Mateřská škola Pohádka má 4 věkově smíšené třídy

budova Pohádka

třídu zajíčků

třídu myšek

třídu žabiček

budova Chaloupka

třídu veverek

 

Provoz MŠ

 

budova Pohádka

Po - Pá: 6.15 – 16.30

budova Chaloupka

Po - Pá: 6.45 – 16.15

Školné

Školné  se platí bezhotovostně nebo složenkou, je splatné předem do 10. dne v měsíci. Výše školného  na školní rok 2017/2018 činí 

400 Kč/měsíc.

Dle § 123 odst. 2  zákona  č. 472/2011 Sb. ze dne 20. 12.2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, hradí od 1.1.2013 školné ve stejné výši i děti s odkladem školní docházky.

Stravné

Stravné se platí bezhotovostně nebo složenkou, splatné do 15. dne téhož měsíce,         cena – 31 Kč/den

                                                                                                                                         7 leté děti cena -  35 Kč/den

Školní stravování se řídí Vyhláškou 107/2005 Sb. z 25.2.2005 o školním stravování

Stravné je možno platit složenkou nebo bezhotovostně platbou na účet či trvalým příkazem k platbě.

Výdej obědů do jídlonosiče: 11.30 – 11.45 hod
Obědy v době nemoci: strávník může odebrat oběd pouze v první den nemoci
Odhlašování obědů : obědy se odhlašují den předem do 13.00 hod (výjimečně do 16.00 hod), pondělí do 7.00 hod.
Platba obědů: do 15. dne v měsíci musí být platba na  účtu MŠ
Obědy v době prázdnin: musí být  uhrazeny do 15. července 2018
Cena obědů, dle věkových kategorií:

 

zařazení do věkové kategorie, je dáno dovršením věku v daném školním roce 1.9.2017 - 31.8.2018, příklad: dovrší-li dítě věku 7 let 27.8.2018 celý školní rok však již spadá do kategorie 7-10 let  - Vyhláška 107/2005 Sb.)