Historie

Historie mateřské školy není příliš dlouhá, byla postavena v roce 1977. Provoz mateřské školy byl zahájen v říjnu téhož roku. MŠ má vlastní kuchyni a školnický byt. Od 26.1.1999 se mateřská škola jmenuje „Pohádka“. Po přechodu do právní subjektivity od 1.1.2003 se školní jídelna a MŠ sloučily v jeden právní subjekt. 15.3.2010 byla otevřena čtvrtá třída – odloučené pracoviště vzniklo přebudováním nedaleké kotelny a dostalo jméno „Chaloupka“. Nově se školnický byt předělal na novou učebnu, kde se budou konat všechny zájmové kroužky a keramickou dílnu.