Finanční plán MŠ

   
Finanční plán na rok 2017

 

 

         
    Mateřská škola Pohádka, Běloruská 4            
SU AU Název účtu SR UR Skutečnost
Prostředky poskytnuté MČ
501 11 Nákup materiálu 120 000,00    
502 10 Plyn 0,00    
502 20 Voda 31 000,00    
502 30 Elektrická energie 80 000,00    
502 40 Teplo 0,00    
511 10 Opravy a údržba 120 000,00    
518 10 Nákup služeb 290 000,00    
518 14 Bankovní poplatky 19 000,00    
518 20 Služby telekomunikací 24 000,00    
518 30 Služby pošt 2 000,00    
549 10 Komerční pojištění 16 000,00    
558 10 DDHM 120 000,00    
Náklady celkem:     822 000,00    
662 11 Úroky spořícího účtu 1 000,00    
672 10 Příspěvek na provoz 822 000,00    
Výnosy celkem:     823 000,00    
Volnočasové aktivity
501 12 Materiál 0,00    
518 12 Služby 0,00    
Náklady celkem: 8 000,00    
672 11 Příspěvek na volnočasové aktivity       8 000,00    
Výnosy celkem: 8 000,00    
Školní jídelna
501 30 Potraviny 600 000,00    
609 10 Tržba za stravu 600 000,00    
Školné
5..   Náklady 320 000,00    
609 20 Školné 320 000,00    
                 
Použití úspory DzP 2014
5..   Náklady 0,00    
648 10 Zúčtování fondů 0,00    
Rekapitulace finančního plánu na rok 2017 (plán)
  Náklady Výnosy Zisk
822 000,00 823 000,00 1 000,00
Volnočasové aktivity 8 000,00 8 000,00 0,00
Školní jídelna 600 000,00 600 000,00 0,00
Školné 320 000,00 320 000,00 0,00
Použití úspory DzP 0,00 0,00 0,00
Celkem 1 750 000,00 1 751 000,00 1 000,00
                 
                 
                 
                 
                 
                 
V Brně dne 7.10.2016